Change search
Refine search result
123 51 - 100 of 144
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Hedlund, Johanna
  et al.
  Department of Zoology, Stockholm University.
  Jakobsson, Sven
  Department of Zoology, Stockholm University.
  Kullberg, Cecilia
  Department of Zoology, Stockholm University.
  Fransson, Thord
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Long-term phenological shifts and intra-specific differences inmigratory change in the willow warbler (Phylloscopus trochilus).2015In: Journal of Avian Biology, ISSN 0908-8857, E-ISSN 1600-048X, Vol. 46, no 7, p. 97-106Article in journal (Refereed)
 • 52.
  Helander, Björn
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Havsörn. Från akut hotad – nu stabiliseras beståndet i Stockholms skärgård2014In: Levande Skärgårdsnatur, p. 20-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 53.
  Helander, Björn
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Havsörnen larmar om miljögifterna2017In: Havet 1988, Göteborg: Havsmiljöinstitutet , 2017, p. 46-48Chapter in book (Other academic)
 • 54.
  Helander, Björn
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Naturlig påverkan av havsörn2014In: Vår Fågelvärld, Vol. 73, p. 48-50-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 55.
  Helander, Björn
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH och PBDE i ägg från havsörn 2013: Överenskommelse Nr 2213-13-0272014Report (Other academic)
 • 56.
  Helander, Björn
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH och PBDE i ägg från kungsörn 2013: Överenskommelse Nr 2220-13-0062014Report (Other academic)
 • 57.
  Helander, Björn
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Undersökning av skalförändringar hos havsörn: Överenskommelse Nr 2213-13-0242014Report (Other academic)
 • 58.
  Helander, Björn
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Bignert, Anders
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Havsörn2013In: Havet, p. 90-92Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 59.
  Helander, Björn
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Bignert, Anders
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Indikator för äggskalstjocklek havsörn: Överenskommelse 1723-17 med Havs- och Vattenmyndigheten2017Report (Other academic)
 • 60.
  Helander, Björn
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Hellström, Peter
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Bignert, Anders
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Olofsson, Frans
  Länsstyrelsen i Västernorrland.
  Nilsson, Peter
  Länsstyrelsen i Västernorrland.
  Sundbom, Marcus
  ACES, Stockholms universitet.
  Rapportering från undersökning av trofinivå hos havsörn - stabila isotoper och miljögifter: Överenskommelse Nr 2213-13-0292016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Höga koncentrationer av PCB och DDE har konstaterats i ägg från fem havsörnshonor vid Norrlands-kusten. Möjliga förklaringar kan vara regional förorening, eller att vissa örnar lever på en högre nivå i en näringskedja där koncentrationerna ökar i varje steg. Denna rapport redovisar resultat från analyser av PCB, DDE, HCB och stabila isotoper (SI) (δ15N, δ13C) i muskel från fiskar (fyra lokaler), skarvar (tre lokaler), ägg från skarv (tre lokaler) och havsörn (två lokaler) i Västernorrlands län, och SI i ägg och fjädrar från havsörn i olika biotoper vid Östersjökusten. PCB, DDE, HCB i fiskar visade inte påtagligt högre koncentrationer än vad som rapporterats från Norrlandskusten i övrigt, men hade högre värden för PCB och HCB än vid Kvädöfjärden, Holmöarna och Örefjärden, som används som referenslokaler längs Östersjökusten inom den nationella miljöövervakningen. Koncentrationerna i muskel från skarvungar jämfört med muskel från abborre på lipidbasis var ca 3-7 ggr högre för DDE och upp till två resp. tre ggr högre för HCB och PCB (CB-153). I skarvägg jämfört med abborre var förhöjningen av koncentrationer 30-400 ggr för DDE, 30-140 ggr för PCB och 7-30 ggr för HCB. Koncentrationer av DDE och PCB (CB-153) i de högbelastade havsörnsäggen från Västernorrland var 20 respektive 40 ggr högre än i skarväggen. Hos havsörn ses en tydlig trend för både ägg och fjädrar för δ13C, som blir tyngre ju mer marin fyndplatsen antagits vara, men ingen trend för δ15N. En stegvis ökning ses för δ15N i muskelprover från olika fiskar till skarvungar och skarvägg, dock inte vidare till havsörnsägg, men däremot till havsörnsfjädrar. Avsaknaden av skillnad i δ15N mellan skarv- och havsörnsägg indikerar att de inte är jämförbara med avseende på trofiska nivåer. Statistiskt signifikanta men relativt svaga samband ses mellan koncentrationer av DDE och PCB och δ15N i hela materialet av havsörnsägg. Havsörn är på högre trofisk nivå än skarv men δ15N i örnäggen som läggs redan i mars avspeglar troligen ett inslag av däggdjurskadaver under vintern, medan fjädrarna avspeglar sommarfödan (mest fisk och fågel). Möjligheten kvarstår att högre miljögiftshalter i äggen hos vissa havsörnar kan bero på högre trofisk nivå men detta bör undersökas på fjädrar.

 • 61.
  Hellström, Peter
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH, PBDE-HBCD och stabila isotoper i ägg från havsörn 2014: Överenskommelse Nr 2213-14-0212015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sambandet mellan havsörnens reproduktion och miljögifter har studerats fortlöpande sedan 1960-talet. Denna rapport redovisar analyser av okläckta ägg insamlade i samband med bokontroller under säsongerna 2014 och 2011. 16 ägg insamlade 2014 analyserades och dessutom 6 ägg från 2011 analyserades retrospektivt m.a.p. bromerade ämnen. Syftet med rapporten är att redogöra för årets analyser i jämförelse med de 5 senaste åren. Under denna period har havsörnsövervakningen uppmärksammat uttorkade ägg och höga halter av miljögifter i Norra Bottenhavet. Årets resultat är i stort jämförbara med de senaste åren. Några särskilt intressanta resultat: 1) Analysen av ett ägg från ett av de revir som tidigare misslyckats med häckningarna i N Bottenhavet visade överraskande på reducerade halter av miljögifter jmf med tidigare års ägg. 2) En eventuell ny tidig varningssignal har upptäckts, då ett nyetablerat par i Gävle-området uppvisade höga halter av miljögifter, men den relativa belastningen var annorlunda jmf med problemområdet i Norra Bottenhavet. Ägget från Gävle-området hade relativt höga halter av PCB och DDT. Halterna av HCB och HCH var likvärdiga med Norra Bottenhavets prover 2010-2013, medan HBCD-koncentrationen var den högsta som uppmätts hittills. Några långtgående slutsatser kan inte dras från analyser av ett ägg, men situationen bör följas upp kommande år.

  Generellt är korrelationerna mellan olika miljögifter i ägg analyserade 2010-2014 mycket starka och positiva. PBDE och HBCD bör därför analyseras framöver om det är möjligt. Norra och Södra Bottenhavet är områden där belastningen av miljögifter ur havsörnens perspektiv är avsevärt större än i södra Östersjön och sötvattenmiljöer.

 • 62.
  Hellström, Peter
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH,PBDE-HBCD, PFAS och stabila isotoper i ägg från havsörn2015: Överenskommelse Nr 2213-15-0192016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sambandet mellan havsörnens reproduktion och miljögifter har studerats fortlöpande sedan 1960-talet.Denna rapport redovisar analyser av 22 okläckta ägg insamlade i samband med bokontroller inom NMÖ,RMÖ samt Projekt Havsörn 2015. Syftet med rapporten är att redogöra för årets analyser i jämförelsemed resultat från perioden 2010-2014, med fokus på att klargöra geografiska mönster. Årets resultat är istort jämförbara med de senaste åren. Ägg från kusten har i genomsnitt 2-5 – 4.5 gånger högre halter änägg från inlandsbeståndet. Under perioden 2009-2015 har havsörnsövervakningen återigenuppmärksammat uttorkade ägg och höga halter av miljögifter i Norra Bottenhavet (Västernorrlands länsamt norra Gävleborgs län). Norra Bottenhavets kustzon avviker tydligt från resten av Östersjön och har1.5 – 4.5 gånger högre halter av miljögifter än övriga Östersjön. 2015 analyserades ett ägg från en nylokal i Timrå-trakten med liknande halter jämfört med tidigare provtagningar från Sundsvall ochKramfors. Det är dock en liten del av beståndet i Norra Bottenhavet som förefaller lägga uttorkade äggmed höga miljögiftshalter.Generellt är korrelationerna mellan olika miljögifter i ägg analyserade 2010-2015 mycket starka ochpositiva. PFAS (perfluorerade ämnen) inkluderades i analysprotokollet 2015, och var korrelerade tillövriga miljögifter. Perfluorerade ämnen samt bromerade ämnen (PBDE och HBCD) bör därföranalyseras framöver om resurser finns. Stabila isotoper har analyserats (kol, kväve) och det finns entydlig signal som särskiljer limniska från marina miljöer. Däremot är korrelationerna mellan miljögifter ochisotopvärden svaga. När det gäller isotoper bör fler prover analyseras på fjädrar från ungar.

 • 63.
  Hellström, Peter
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Helander, Björn
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Havsörn2016In: Havet 2015/2016. Om miljötillståndet i svenska havsområden, Havsmiljöinstitutet , 2016, p. 110-112Chapter in book (Other academic)
 • 64.
  Hellström, Peter
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Helander, Björn
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Havsörn. Rapport från inventeringen 20152016In: Levande skärgårdsnatur, p. 28-32Article in journal (Other academic)
 • 65.
  Hellström, Peter
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Nyström, Jesper
  Stockholms universitet.
  Angerbjörn, Anders
  Stockholms universitet.
  Functional responses of the rough-legged buzzard in a multi-preysystem2014In: Oecologia, ISSN 0029-8549, E-ISSN 1432-1939, Vol. 174, p. 1241-1254Article in journal (Refereed)
 • 66. Hoffman, Tove
  et al.
  Lindeborg, Mats
  Barboutis, Christos
  Erciyas-Yavuz, Kiraz
  Evander, Magnus
  Fransson, Thord
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Figuerola, Jordi
  Jaenson, Thomas G.T.
  Kiat, Yosef
  Lindgren, Per-Eric
  Lundkvist, Åke
  Mohamed, Nahla
  Moutailler, Sara
  Nyström, Fredrik
  Olsen, Björn
  Salanek, Erik
  Alkhurma Hemorrhagic Fever Virus RNA in Hyalomma rufipes Infesting Migratory Birds, Europe and Asia Minor.2018In: Emerging Infectious Diseases, ISSN 1080-6040, E-ISSN 1080-6059, Vol. 24, p. 879-882Article in journal (Refereed)
 • 67.
  Härkönen, Tero
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Ahola, Markus
  Natural Resources Institute, Finland.
  André, Carl
  Göteborgs universitet.
  Bignert, Anders
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Bonsdorff, Erik
  Åbo Akademi.
  Eriksson, Susanne
  Göteborgs universitet.
  Hårding, Karin
  Göteborgs universitet.
  Johannesson, Kerstin
  Göteborgs universitet.
  Jonsson, Per
  Göteborgs universitet.
  Kvarnemo, Charlotta
  Göteborgs universitet.
  Roos, Anna
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Rödström, Eva Marie
  Göteborgs universitet.
  Tedengren, Mikael
  Stockholms universitet.
  Kunnasranta, Mervi
  Östra Finlands universitet, Joensuu.
  Ekosystemet vid Pyhäjoki är sårbart2015In: Hufvudstadsbladet, article id 31 juniArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 68.
  Härkönen, Tero
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Karlsson, Olle
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Bäcklin, Britt-Marie
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Moraeus, Charlotta
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Sälpopulationer och sälhälsa2014In: Havet, ISSN 1654-6741, p. 93-94Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 69.
  Jansson, Lina
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Bland hökdun och petmojar: -ett fågelskinn blir till2018In: Fåglar i Stockholmstrakten, ISSN 1102-1349, Vol. 47, no 2, p. 52-57Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur går det egentligen till när en död fågel bereds till skinn? Ett skinn som ska hålla för evigt och kunna användas för studier av bland annat morfologi och ruggning. Under en djupdykning i skinnläggning med en av konservatorerna på Naturhistoriska riksmuseet upptäckte Lina Jansson ett äkta hantverk när hon och hennes kollega tog sig an en duvhök.

 • 70.
  Jansson, Lina
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Fåglarna bakom kulisserna2018In: Fåglar i Stockholmstrakten, ISSN 1102-1349, Vol. 47, no 4, p. 40-45Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  På Naturhistoriska riksmuseet finns många vackra och intressanta fåglar som besökarna kan titta på i utställningarna. De allra flesta fåglar som förvaras på museet finns dock i särskilda låsta utrymmen som bara personalen har tillgång till. I detta reportage får vi följa med museets fågelintendent på en vandring bakom kulisserna. Vi får se några av de tiotusentals föremål som finns bevarade här och lära oss om vikten av att ha samlingar.

 • 71.
  Jansson, Lina
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Konsten att ge ett kadaver evigt liv2018In: Fåglar i Stockholmstrakten, ISSN 1102-1349, Vol. 47, no 1, p. 28-32Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Varje år skickas 500-600 döda fåglar in till Naturhistoriska riksmuseet och lika många däggdjur. Det här reportaget fokuserar så klart på fåglarna och beskriver förvandlingen från kadaver till ett ovärderligt museiföremål som förhoppningsvis ska bevaras i de vetenskapliga samlingarna för evigt. Här kan du som fågelintresserad också lära dig hur du kan bidra till dessa samlingar om du någon gång skulle hitta en död fågel.

 • 72.
  Jansson, Lina
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Ringmärkningscentralen: Ett reportage från hjärtat av svensk ringmärkning2018In: Fåglar i Stockholmstrakten, ISSN 1102-1349, Vol. 47, no 3, p. 56-60Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Varje år ringmärks drygt 300 000 fåglar i Sverige av ringmärkarkåren som finns spridd över nästan hela landet. Syftet med ringmärkningen är att få återfynd av fåglar och information om deras liv och öden. Sedan ringmärkningen påbörjades i Sverige för mer än 100 år sedan har återfynd från större delen av världen rapporterats till Ringmärkningscentralen. Den ansvarar för att hålla koll på alla ringnummer, märkuppgifter och återfynd samt ger service till både ringmärkare och forskare.

 • 73. Johansson, J.
  et al.
  Berger, Urs
  Stockholm university.
  Vestergren, Robin
  Stockholm university.
  Cousins, Ian
  Stockholm University.
  Bignert, Anders
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Glynn, Anders
  Livsmedelsverket.
  Darnerud, Per-Ola
  Livsmedelsverket.
  Temporal trends (1999-2010) of perfluoroalkyl acids in commonly consumed food items2014In: Environmental Pollution, ISSN 0269-7491, E-ISSN 1873-6424, p. 102-108Article in journal (Refereed)
 • 74. Jörundsdóttir, Hrönn
  et al.
  Jensen, Sören
  Stockholms universitet.
  Hylland, K.
  Holth, T.F.
  Gunnlugsdóttir, H.
  Svavarsson, J
  Ólafsdóttir, A.
  Al-Taliawy, H
  Rigét, F.
  Strand, J.
  Nyberg, Elisabeth
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Bignert, Anders
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Høydal, K.
  Halldórsson, H.P.
  Pristine Arctic: Background mapping of PAHs, PAH metabolites and inorganic traceelements in the North-Atlantic Arctic and sub-Arctic coastal environment2014In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 493, p. 719-728Article in journal (Refereed)
 • 75.
  Kadin, Martina
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Alkfåglarnas födosök sett genom ny teknik2018In: Levande skärgårdsnatur 2018, p. 16-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 76.
  Karlsson, Olle
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Gråsäl i Stockholms skärgård 20172018In: Levande skärgårdsnatur 2018, Vol. 1, no 1, p. 34-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 77.
  Karlsson, Olle
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Gråsälar i Stockholms Skärgård2014In: Levande skärgårdsnatur, p. 28-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 78.
  Karlsson, Olle
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Helander, Björn
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Miljögifter och Östersjöns toppkonsumenter2014In: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, ISSN 0023-5350, no 3, p. 23-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 79. Kauhala, Kaarina
  et al.
  Bäcklin, Britt-Marie
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Raitaniemi, Jari
  Hårding, Karin C.
  The effect of prey quality and ice conditions on the nutritional status of Baltic gray seals of different age groups2017In: Mammal Research, ISSN 2199-2401, E-ISSN 2199-241XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract

  We analyzed a long-term data set of the body condition of Baltic gray seals (Halichoerus grypus) over time and investigated how average subcutaneous blubber thickness of different age groups of seals corresponds to environmental factors. Blubber thickness of pups declined until 2010. The decreasing weight of 5–6-year-old herring (Clupea harengus),the main prey fish for Baltic gray seals, explained well the decline. In the Gulf of Finland, the blubber thickness of pups declined also in recent years (2011–2015) with declining number of days with permanent ice cover. In other regions, the blubber thickness of pups increased during recent years with increasing weight of herring. The blubber thickness of subadults in Baltic Proper and that of hunted adult females in the Bothnian Bay also increased during recent years, and the weight of age 6+ or 7-year-old herring best explained the increase. The blubber thickness of all age groups of seals was thinnest in the Bothnian Bay where also herring weight was lowest. There was a negative correlation between blubber thickness of seals and herring catch size (an index of herring abundance) suggesting that herring quality, not the quantity, is important for the nutritional status of Baltic gray seals. Nutritional status of gray seals may thus reveal changes in the marine food web which affect herring quality. Marine food web, in turn, may be affected, e.g., by climate change. The warming climate also has an impact on ice cover and thus body condition of seal pups.

 • 80.
  Kauhala, Kaarina
  et al.
  LUKE.
  Kurkilahti, Mika
  LUKE.
  Ahola, Markus
  LUKE.
  Herrero, Annika
  LUKE.
  Karlsson, Olle
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Kunnasranta, Mervi
  University of Eastern Finland.
  Tillikainen, Raisa
  Metsähallitus.
  Vetemaa, Markus
  Estonian Marine Institute.
  Age, sex and body condition of Baltic grey seals: Are problem seals a random sample of the population?2015In: Annales Zoologici Fennici, ISSN 0003-455X, E-ISSN 1797-2450, Vol. 52, p. 103-114Article in journal (Refereed)
 • 81. Kullberg, Cecilia
  et al.
  Fransson, Thord
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Hedlund, Johanna
  Jonzén, Niclas
  Langvall, Ola
  Nilsson, Johan
  Bolmgren, Kjell
  Change in spring arrival of migratory birds under an era of climate change, Swedish data from the last 140 years2015In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 44, no Suppl. 1, p. S69-S77Article in journal (Refereed)
 • 82. Kyhn, Line A
  et al.
  Carlén, Ida
  Carlström, Julia
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Tougaard, Jakob
  BALHAB: Project report to ASCOBANS for the project “Baltic Sea Harbourporpoise foraging habitats (BALHAB)“2018Report (Other academic)
 • 83.
  Lah, Ljerka
  et al.
  University of Potsdam, Germany.
  Trense, Daronja
  University of Potsdam, Germany.
  Benke, Harald
  Deutches Meeremuseum, Stralsund, Germany.
  Berggren, Per
  Dove Marine Laboratory, School of Marine Science and Technology, Newcastle University, UK.
  Gunnlaugsson, Þorvaldur
  Marine Research Institute, Reykjavik, Iceland.
  Christina, Lockyer
  North Atlantic Marine Mammal Commission, Tromsö, Norway.
  Özturk, Ayaka
  Marine Biology Department, Istanbul University, Turkey.
  Pawliczka, Iwona
  Hel Marine Station, University of Gdansk, Poland.
  Roos, Anna
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Siebert, Ursula
  ITAW, Univ of Veterinary Medicine, Hannover Foundation, Busum, Germany.
  Skora, Krzysztof
  Hel Marine Station, Univ of Gansk, Poland.
  Vikingsson, Gisli
  Marine Research Institute, Reykjavik, Iceland.
  Ralph, Tiedemann
  Unit of Evolutionary Biology/Zooology, University of Potsdam, Germany.
  Spatially Explicit Analysis of Genome-Wide SNPs Detects Subtle Population Structure in a Mobile Marine Mammal, the Harbor Porpoise2016In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Plos, Vol. 11, no 10, p. e0162792-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The population structure of the highly mobile marine mammal, the harbor porpoise (Phocoena phocoena), in the Atlantic shelf waters follows a pattern of significant isolation-bydistance. The population structure of harbor porpoises from the Baltic Sea, which is connected with the North Sea through a series of basins separated by shallow underwater ridges, however, is more complex. Here, we investigated the population differentiation of harbor porpoises in European Seas with a special focus on the Baltic Sea and adjacent waters, using a population genomics approach. We used 2872 single nucleotide polymorphisms (SNPs), derived from double digest restriction-site associated DNA sequencing (ddRAD-seq), as well as 13 microsatellite loci and mitochondrial haplotypes for the same set of individuals. Spatial principal components analysis (sPCA), and Bayesian clustering on a subset of SNPs suggest three main groupings at the level of all studied regions: the Black Sea, the North Atlantic, and the Baltic Sea. Furthermore, we observed a distinct separation of the North Sea harbor porpoises from the Baltic Sea populations, and identified splits between porpoise populations within the Baltic Sea. We observed a notable distinction between the Belt Sea and the Inner Baltic Sea sub-regions. Improved delineation of harbor porpoise population assignments for the Baltic based on genomic evidence is important for conservation management of this endangered cetacean in threatened habitats, particularly in the Baltic Sea proper. In addition, we show that SNPs outperform microsatellite markers and demonstrate the utility of RAD-tags from a relatively small, opportunistically sampled cetacean sample set for population diversity and divergence analysis.

 • 84. Lind, Tomas
  et al.
  Ekebom, Agneta
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Alm Kübler, Kerstin
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Östensson, Pia
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Bellander, Tom
  Lõhmus, Mare
  Pollen Season Trends (1973-2013) in Stockholm Area, Sweden2016In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, no 11, p. 1-12Article in journal (Refereed)
 • 85.
  Lind, Ylva
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Daggmask som matris i miljögiftsövervakningen2009Report (Other academic)
 • 86.
  Lind, Ylva
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Mercury and organic contaminant together with stable isotopes 15N and 13C in eggs of tawny owl (Strix aluco) and common kestrel (Falco tinnunculus): Sakrapport Överenskommelse 2220-14-0042015Report (Other academic)
 • 87.
  Lind, Ylva
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Mercury and organic contaminant together with stable isotopes 15N and 13C in eggs of tawny owl (Strix aluco) and common kestrel (Falco tinnunculus): Sakrapport Överenskommelse 2220-14-0042015Report (Other academic)
 • 88.
  Lind, Ylva
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Metals and organic contaminants in eagle owls (Bubo bubo) and Eurasian lynx (Lynx lynx) from different parts of Sweden2012Report (Other academic)
 • 89.
  Lind, Ylva
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Organiska miljögifter (PCB, DDT, HCB, HCH, PBDE, HBCD, PFAS), kvicksilver och stabila isotoper (15N, 13C) i ägg från kattuggla, slaguggla, lappuggla och berguv 20162017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar analyser av ett antal klorerade, bromerade och perfluorerade miljögifter samt kvicksilver i 20 okläckta ägg från kattuggla (8), slaguggla (6), lappuggla (1) och berguv (5) insamlade under 2016. Även stabila isotoper av kol 13C och  kväve 15N har anlyserats.

  Insamlingen av ägg gjordes i samband med ringmärkning av boungar. Fyra berguvsägg kom från en övergiven häckning i anslutning till en avfallsanläggning. Äggen kom från Sörmland (2), Uppland (2), Västmanland (3), Hälsingland (3) och Dalarna (5). Samtliga berguvsägg kom från Småland.

  Analyser visar att berguvsäggen har signifikant högre halter av de flesta analyserade miljögifter förutom kvicksilver jämfört med kattuggla, slaguggla och lappuggla.

  En jämförelse med motsvarande analyser av ägg från kattuggla  insamlad år 2014 visar ingen signifikant skillnad förutom för kvicksilver där halterna var högre 2014. Äggen från 2014 kom från södra Sverige (Skåne, Västergötland, Småland)  medan äggen från 2016 kom fråm mellansverige (Sörmland, Västmanland, Dalarna, Hälsingland).

 • 90.
  Lind, Ylva
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Bignert, Anders
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Odsjö, Tjelvar
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Decreasing lead levels in Swedish biota revealed by 36 years (1969–2004) of environmental monitoring2006In: Journal of Environmental Monitoring, ISSN 1464-0325, Vol. 8, p. 824-834Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the 1980s, lead levels decreased significantly in most marine biota from the Baltic Sea, the Kattegatt and the Skagerrack and in terrestrial biota from south and central Sweden, analysed in the National Swedish Environmental Monitoring Programme. In herring and cod liver, the decrease was 4.2–7.1% annually 1981–2003 and in perch liver and guillemot eggs analysed since the middle of the 1990s the decrease was 10–13%. In kidneys of young starlings from south and central Sweden, lead levels decreased 6.2–12% annually and the annual decrease in liver and kidney from young moose was 8.8% and 6.5%, respectively. In northern Sweden, lead levels decreased in pike liver by 2.8% between 1969 and 1994 and in reindeer liver by 3.5% annually while a significant increase (5% annually 1981–1994) has been detected in arctic char. In some marine biota, there were indications of a larger decrease during the last ten years compared to the whole period. The large decline in lead emission to the atmosphere during the last twenty years, mainly because of decreasing use of leaded gasoline has obviously resulted in decreasing lead levels in biota.

 • 91.
  Lind, Ylva
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Bäcklin, Britt-Marie
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Lundström, Karl
  University of Agricultural Sciences.
  Budge, Suzanne
  Dalhousie University.
  Walton, Michael
  University St Andrews.
  Karlsson, Olle
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Stability of fatty acid composition in seal blubber during long-term storage2012In: Marine Ecology Progress Series, ISSN 0171-8630, Vol. 461, p. 283-291Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study was performed to evaluate the stability of the fatty acid (FA) composition of blubber from Baltic grey seals Halichoerus grypus archived at −25°C in the Swedish Environmental Specimen Bank (SESB). Possible alterations of FA compositions with storage time and temperature were evaluated. Blubber from 5 seals was kept at +2°C and at −20°C and sampled for up to 6 mo and 33 mo, respectively. Furthermore, FA profile stability was evaluated in blubber stored in the SESB for 4 and 6 yr. This was done by re-sampling and re-analyzing blubber samples from SESB. In both parts of the study, a principal component analysis was performed on 48 FAs comprising 98 to 99% of the total FAs in blubber of Baltic grey seals. We found no indication of a critically altered FA composition, neither in blubber stored at +2°C for 6 mo nor in blubber stored at −20°C for 33 mo. The re-analysis of samples stored in SESB for ~4 to 6 yr only differed for a few FAs in some samples. The most remarkable differences were a slight increase in some long-chain unsaturated FAs (18:2n-6, 20:3n-3, 20:4n-3, 22:4n-3). As an increase in long-chain polyunsaturated FAs due to storage is highly unlikely, we believe that this is probably more due to the sampling technique than to a critically altered FA composition due to storage. Our results suggest that archived seal blubber may be safely used in retrospective analyses of diet using an FA signature analysis technique.

 • 92.
  Lind, Ylva
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Elin, Boalt
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Metabolism av miljögifter hos lodjur: Litteraturstudie2012Report (Other academic)
 • 93.
  Lind, Ylva
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Gustavsson, Nicklas
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Odsjö, Tjelvar
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Utredning av platsbrist inom Miljöprovbanken: Specialuppdrag Naturvårdsverket2009Report (Other academic)
 • 94.
  Lind, Ylva
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Huovila, Tiina
  Department of Biosciences, University of Helsinki.
  Kälelä, Reijo
  Department of Bioscences, University of Helsinki.
  A retrospective study of fatty acid composition in Baltic herring (Clupea harengus membras) caught at three locations in the Baltic Sea (1973–2009)2017In: ICES Journal of Marine Science, ISSN 1054-3139, E-ISSN 1095-9289, article id fsx127Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Fatty acids (FAs) were analysed in Baltic herring (Clupea harengus membras) stored in the Swedish Environmental Specimen Bank for up to 40 years. The purpose was to evaluate the retrospective use of FA signatures to detect temporal and spatial changes in the Baltic ecosystem. Fish from northern and central Baltic captured in the 1970s, the 1980s, in 1990, 2000, and 2009 and stored at − 25 °C were analysed. From the 1980s and onward herring from the south Baltic were included. A total of 55 FA and 4 alkenyl chains (detected as dimethyl acetals) were identified, and 28 of these (present at > 0.5% by weight) were used in evaluation of the data. The amount of some 20–22 carbon polyunsaturated fatty acids (PUFA) was related to time with lower amounts in older samples while other PUFAs were not related to time. Principal component analysis with saturated FAs and monounsaturated FAs showed similar sample groupings as the one obtained by including the PUFAs. The differences found in herring FA in this longitudinal study could be attributed to location of sampling, year of collection and storage time. However, the clearly distinguishable pattern in the FA composition in herrings from different locations in the Baltic Sea seen at all decades indicate that this technique can be used retrospectively.

 • 95.
  Lind, Ylva
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Odsjö, Tjelvar
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Metals and organic contaminants in bank voles (Myodes glareolus) from Northern, Central and Southern Sweden2010Report (Other academic)
 • 96.
  Mikkelsen, Lonnie
  et al.
  Aarhus University, Denmark.
  Rigét, Frank F
  Kyhn, Line A
  Sveegaard, Signe
  Dietz, Rune
  Tougaard, Jakob
  Carlström, Julia A K
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Carlén, Ida
  Koblitz, Jens C
  Teilmann, Jonas
  Comparing Distribution of Harbour Porpoises (Phocoena phocoena) Derived from Satellite Telemetry and Passive Acoustic Monitoring.2016In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, no 7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Cetacean monitoring is essential in determining the status of a population. Different monitoring methods should reflect the real trends in abundance and patterns in distribution, and results should therefore ideally be independent of the selected method. Here, we compare two independent methods of describing harbour porpoise (Phocoena phocoena) relative distribution pattern in the western Baltic Sea. Satellite locations from 13 tagged harbour porpoises were used to build a Maximum Entropy (MaxEnt) model of suitable habitats. The data set was subsampled to one location every second day, which were sufficient to make reliable models over the summer (Jun-Aug) and autumn (Sep-Nov) seasons. The modelled results were compared to harbour porpoise acoustic activity obtained from 36 static acoustic monitoring stations (C-PODs) covering the same area. The C-POD data was expressed as the percentage of porpoise positive days/hours (the number of days/hours per day with porpoise detections) by season. The MaxEnt model and C-POD data showed a significant linear relationship with a strong decline in porpoise occurrence from west to east. This study shows that two very different methods provide comparable information on relative distribution patterns of harbour porpoises even in a low density area.

 • 97.
  Miller, Aroha
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Hedman, Jenny
  Swedish EPA.
  Nyberg, Elisabeth
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Haglund, Peter
  Umeå University.
  Cousins, Ian
  Stockholm University.
  Bignert, Anders
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Temporal trends in dioxins (polychlorinated dibenzo-p-dioxinand dibenzofurans) and dioxin-like polychlorinated biphenyls in Balticherring (Clupea harengus)2013In: Marine Pollution Bulletin, ISSN 0025-326X, E-ISSN 1879-3363, p. 220-230Article in journal (Refereed)
 • 98.
  Miller, Aroha
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Nyberg, Elisabeth
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Danielsson, Sara
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Faxneld, Suzanne
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Haglund, Peter
  Umeå University.
  Bignert, Anders
  Swedish Museum of Natural History, Department of.
  Comparing temporal trends of organochlorines in guillemot eggs and Baltic herring: Advantages and disadvantage for selecting sentinel species for environmental monitoring2014In: Marine Environmental Research, ISSN 0141-1136, E-ISSN 1879-0291, Vol. 100, p. 38-47Article in journal (Refereed)
 • 99.
  Moraeus, Charlotta
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Bäcklin, Britt-Marie
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Neimanis, Aleksija
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Strömberg, Annika
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  2012 och 2013 års knubbsälsjakt: Undersökningar av insamlat material2016Report (Other academic)
 • 100.
  Moraeus, Charlotta
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Bäcklin, Britt-Marie
  Swedish Museum of Natural History, Department of Environmental research and monitoring.
  Neimanis, Aleksija
  Östin, Anders
  Nya sårskador hos säl: -koppling till kemiska stridsmedel?2016In: HAVET 2015/2016: Om miljötillståndet i svenska havsområden / [ed] Havsmiljöinstitutet, Havsmiljöinstitutet , 2016, , p. 3p. 113-115Chapter in book (Other academic)
123 51 - 100 of 144
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf